Verenigingsleed

VERENIGINGSLEED

 

In de periode tussen 1987 en 1994 is Leo Koopman een belangrijk persoon voor Rabo Wezep. Ondanks het feit dat hij ernstig ziek is (Hodgkin) doet hij enorm veel voor de vereniging. Zo volgt hij in 1988 Jan Pander op als nieuwe voorzitter. Vele activiteiten ontstaan (mede) dankzij hem, waaronder het scholierentoernooi en de laddercompetitie. Tevens is hij enige jaren redacteur van het clubblad. Samen met Gerard Boer werkt hij aan een serveerkanon, omdat kopen van een dergelijk apparaat financieel niet haalbaar is.In 1992 legt Leo Koopman de voorzittershamer neer, omdat hij meer tijd wil gaan besteden aan werk en studie. Wel blijft hij een fanatiek competitiespeler. Het lijkt met zijn gezondheid weer beter te gaan en de schrik is dan ook enorm als Leo op 4 november 1994 tijdens een competitiewedstrijd getroffen wordt door een hartstilstand. TTV Rabo Wezep neemt afscheid van een bijzonder mens. Leo Koopman werd 39 jaar.
In datzelfde jaar overlijdt er nog een speler van onze vereniging. Door een bedrijfsongeval komt Gertie van 't Hul op 26-jarige leeftijd om het leven.

 


 

 

Op een hoogtepunt in zijn leven, gelukkig getrouwd met Gerrie en hun zonen Jeroen en William, werd hij getroffen door de ziekte van Hodgkin, die zijn leven verder heeft bepaald.
Nadat Leo in zijn jonge jaren gewoond en gewerkt had in o.a. Engeland en België, besloten Gerrie en hij nu vanuit Bergambacht zich weer in Wezep te vestigen.
Leo had, na zijn agrarische opleiding, werk gevonden bij de A.I.D. De laatste jaren werkte bij gedeeltelijk, daarnaast studeerde hij rechten en was van plan in het voorjaar een studie theologie te beginnen. Zijn oude interesse van vroeger weer oppakkend, toen hij naar het seminarie ging te Weert en zich met en voor mensen wilde inzetten.
Door zijn eigen ziekte was hij voor veel (zieke) mensen een steun. Het lijden door zijn ziekte heeft zijn geloof verdiept.

Twee bijbelgedeelten stonden o.a. centraal in de brief die hij ons naliet: Exodus 15: 2:
" De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik "
Openbaringen 3: 8 en 9:
" Zie: ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten: want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend "

Zelf schreef hij in februari 1991 een sprookje " Blauwtjes reis" over een vlinder van God.
Tijdens het beoefenen van zijn geliefde sport is hij overleden aan een hartstilstand.
Gerrie was in zijn leven zijn grootste steun en toeverlaat en zijn kinderen Jeroen en William een bron van vreugde.

 

In memoriam

Leonardus Theodorus
Anselmus Koopman

echtgenoot van Gerrie Spronk.
Geboren te Wezep op 21 april 1955
Overleden te Zwolle op 4 november 1994.

"In het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein"

 

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende steun en blijken van medeleven in de afgelopen tijd.
Een steun die we niet kunnen missen.
Fam. Koopman