Feestcommissies

Het 10-jarig bestaan van de vereniging is gevierd in het gebouw de "Schakel". Er wordt een bingo georganiseerd voor de leden en familieleden waarbij er leuke prijzen te verdienen zijn. In die tijd heeft Rabo Wezep dus ook al een feestcommissie. Deze commissie zorgt ervoor dat er regelmatig feestavonden etc. worden gehouden. Ondanks het feit dat elk lid het nut inziet van het bestaan van zo'n commissie verdwijnt deze aan het begin van de jaren negentig.

In 1997 ontstaat er onder aanvoering van Jan Altelaar wederom een feestcommissie. Dit resulteert in oktober 1998 in een bowlingavond. Het is de bedoeling dat er een jaarlijks uitje komt, met telkens een andere invulling.

In 1999 is het uitje helaas niet geweest. De belofte werd echter gemaakt door Liesbeth Hertsenberg en Jan Altelaar dat er in het voorjaar van het nieuwe millennium wel degelijk een activiteit zou komen. Deze belofte werd nagekomen en ook daarna verzorgden hun als  activiteitencommissie de activiteiten. Er werd van alles verzonnen zoals bowlen en een bbq. Er werd een aantal jaren niks gedaan tot er in 2004 weer een nieuwe activiteitencommissie werd opgericht. Dit werd gedaan door de familie Guldenaar. Er zaten 5 mensen in de activiteitencommissie en ook deze mensen zorgen dat er (bijna) elk jaar weer wat gedaan werd met "ons cluppie". Ook werden er acties gehouden zoals: worsten, snert, kaarsen werden verkocht om de pot van de activiteitencommissie te spekken. Deze activiteitencommisie bestaat nog steeds, maar er zitten nu andere leden in. We zijn alles leden die in de activiteitencommissie zitten/zaten dan ook erg dankbaar.