Clubblad/Nieuwsbrief

CLUBBLAD / NIEUWSBRIEF

 

Sinds 1982 beschikt onze vereniging over een eigen clubblad. Drijvende krachten in de jaren tachtig zijn Harmke van Putten, Jenny Rotman en Leo Koopman. Zij zorgen er voor dat de binding tussen de leden en de vereniging mede dankzij dit medium vergroot wordt.

Tevens levert de verkoop van advertenties honderden guldens per jaar op. Halverwege 1992 verdwijnt het clubblad, vanwege het gebrek aan redacteuren. Enkele maanden later ziet de NIEUWSBRIEF het levenslicht; een initiatief van Barry Wensink. Het blad heeft de eerste jaren alleen maar verenigingsinformatie en wordt gekopieerd op het oude kopieerapparaat van de vereniging, zodat de kosten nihil zijn.
Als dit apparaat in 1996 totaal versleten is wordt het drukwerk gedaan op het kopieerapparaat van de Meidoornschool. Om de kosten te dekken, worden advertenties in het blad opgenomen.
Halverwege 1998 wordt Jan Wittingen mede-redacteur en neemt hij tevens het kopieergedeelte voor zijn rekening.